PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Aktualności

Jak zalogować się do TEAMS

Studencie, jeśli masz problemy z logowaniem do MS Teams sprawdź tę instrukcję.

Jak zalogować się do TEAMS

Platforma do spotkań meet.pwsz.edu.pl

Alternatywny system do komunikacji audio/video dla pracowników i studentów

Czyszczenie pamięci podręcznej Microsoft Teams

Aby zaktualizować dane po zmianie w Microsoft Teams - wyczyść pamięć podręczną aplikacji

Dlaczego warto zdecydować się na PWSZ? O naszej uczelni

Ambicje, aspiracje i marzenia środowiska leszczyńskiego o państwowej uczelni wyższej zaczęły się konkretyzować w kwietniu 1998 roku, kiedy to po dyskusjach w wielu środowiskach i konsultacjach z osobami silnie związanymi z edukacją, lokalnymi działaczami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi oraz profesorami Czesławem Królikowskim i Wiesławem Osińskim Wojewoda Leszczyński Leszek Burzyński poinformował Ministra Edukacji Narodowej profesora Mirosława Handke o inicjatywie utworzenia w Lesznie państwowej uczelni wyższej. Dowiedz się więcej...

14 dostępnych kierunków
13208 absolwentów
22 lata działania uczelni