PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Usługi

 


Usługi ON-LINE

 

System Poczty Elektronicznej PWSZ

Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOS) - https://usosweb.pwsz.edu.pl

Login: adres e-mail

  • STUDENT - nr_indeksu@student.pwsz.edu.pl
  • WYKŁADOWCA - imie.naziwsko@pwsz.edu.pl

Hasło:

  • STUDENT - jak do poczty PWSZ
  • WYKŁADOWCA - dedykowane do konta USOS

 

Platforma Office365/Teams - https://m.pwsz.edu.pl

Login:

Hasło: dedykowane do konta

 


Pozostałe usługi

 

Dostep do sieci Internet - PWSZ-FREE-WIFI

Aby uzyskać dostep do Internetu za pomocą bezpłatniej sieci WiFi dostepnej na terenie PWSZ, należy połączy się z siecią PWSZ-FREE-WIFI. W następnym kroku należy uruchomić przeglądarkę internetową (jeśli jeszcze nie otworzyła się sama) i wejść na dowolną stronę np. http://pwsz.edu.pl. Pojawi się Portal w którym w pierwszym kroku należy wpisać numer telefonu komórkowego na który zostanie wysłany SMS z kodem, w drugim kroku należy ten kod przepisać. Po wpisaniu kodu urządzenie zostanie zarejestowane w sieci. Operacja aktywacji jest jednorazowa i przy następnych połączeniach z siecią nie będzie już wymaga.

 

Dostep do zasobów bibliotecznych za pomocą PROXY

Aby uzyskać dostęp do zasobów biblioteki PWSZ z poza Uczelni, które to zasoby wymagają połaczeani z adresów IP Uczelni, można skorzystać z usługi serwera proxy który umożliwa takie połączenie. Instrukcja konfiguracji przeglądarki internetowej z PROXY.pwsz.edu.pl jest dostępna w zakładce Instrukcje.